Очно - Заочная Школа интеллектуального развития

 

   
  Главное меню

  Главная

------------------------------------------

  Положение об ОЗШ

------------------------------------------

  Олимпиада

------------------------------------------

  Библиотека

------------------------------------------

  Справочники

------------------------------------------

  Тестирование on-line

------------------------------------------

  Зачетная книжка

------------------------------------------

  Вход для

  преподавателей

------------------------------------------

 

    

 
Добро пожаловать в пользовательский раздел сайта!

Справочники:Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева.

 

I

II III IV V VI VII VII
1 1

H                 1

1,00794

водород

           

Нe              2

4,002602

гелий

Д.И.Менделеев (1834 - 1907)

2 2

Li                3

6,941

литий

Be               4

9,01218

бериллий

В                  5

10,811

бор

С                 6

12,011

углерод

N                 7

14,0067

азот

О                 8

15,9994

кислород

F                  9

18,998403

фтор

Ne             10

20,179

неон

3 3

Na             11

22,99

натрий

Mg            12

24,305

магний

Al             13

26,092

алюминий

 Si             14

28,086

кремний

            15

30,974

фосфор

S               16

32,064

сера

Cl              17

35,453

хлор

Ar             18

39,948

аргон

4 4

K               19

39,102

калий

Ca             20

40,08

кальций

21          Sc

44,956

скандий

 22          Ti

47,956

титан

23            V

50,941

ваннадий

 24          Cr

51,996

хром

25          Mn

54,938

марганец

 26          Fe

55,847

железо

 27         Со

58,9332

кобальт

 28          Ni

58,69

никель

5

29          Сu

63,546

медь

30          Zn

65,39

цинк

Ga             31

69,72

 галлий

 Ge             32

72,59

германий

Аs             33

74,922

мышьяк

Sе              34

78,96

селен

Br              35

79,904

бром

Kr             36

83,8

криптон

   
5 6

Rb            37

85,4678

рубидий

Sr             38

87,62

стронций

39            Y

88,906

иттрий

 40          Zr

91,22

цирконий

41          Nb

92,906

ниобий

 42         Mo

95,94

молибден

43          Tc

[99]

технеций

 44          Ru

101,07

рутений

 45         Rh

102,906

родий

 46          Pd

106,4

палладий

7

47          Ag

107,8682

серебро

48          Cd

112,41

кадмий

In             49

114,82

 индий

 Sn             50

118,69

олово

Sb             51

121,75

сурьма

Te              52

127,6

теллур

I               53

126,905

иод

Xe             54

131,3

ксенон

   
6 8

Cs             55

132,9054

цезий

Ba             56

137,33

барий

57 - 71

лантаноиды

72          Hf

178,49

гафний

73          Ta

180,948

тантал

 74           W

183,85

вольфрам

75           Re

186,207

рений

 76          Os

190,2

осмий

77           Ir

192,22

иридий

78           Pt

195,09

платина

9

79          Au

196,9665

золото

80          Hg

200,59

ртуть

Tl              81

204,383

 таллий

Pb              82

207,19

свинец

Bi             83

208,9804

висмут

Po             84

[209]

полоний

At             85

[210]

астат

Rn             86

[222]

радон

   
7 10

Fr             87

[223]

франций

Ra             88

[226]

радий

89 - 103

актиноиды

104          Rf

[261]

резерфордий

105          Db

[262]

дубний

 106          Sg

[263]

сиборгий

107          Bh

[262]

борий

 108         Hn

[265]

ханий

 109        Mt

[266]

мейтнерий

110         Ds

[271]

дармштадтий

11

111        Rg

[272]

рентгений

112        Uub

[285]

унунбий

113      (Uut)

[      ]

унунтрий

114        Uuq

[287]

унунквалий

115     (Uup)

[      ]

унунпентий

         

 

ЛАНТАНОИДЫ

 57      La

138,906

лантан

 58      Ce

140,12

церий

 59      Pr

140,908

празеодим

 60     Nd

144,24

неодим

 61     Pm

[145]

прометий

 62     Sm

150,4

самарий

 63      Eu

151,96

европий

 64     Gd

157,25

гадолиний

 65      Tb

158,926

тербий

 66      Dy

162,5

диспрозий

 67     Ho

164,93

гольмий

 68      Er

167,26

эрбий

 69     Tm

168,934

тулий

 70      Yb

173,04

иттербий

71       Lu

174,97

лютеций

АКТИНОИДЫ

 89      Ac

[227]

актиний

 90      Th

232,038

торий

 91      Ра

[231]

протактиний

92      U 

238,29

уран

 93     Np

[237]

нептуний

 94      Pu

[244]

плутоний

 95    Am

[243]

америций

96    Cm 

[247]

кюрий

 97      Bk

[247]

берклий

 98      Cf

[251]

калифорний

 99      Es

[254]

эйнштейний

100   Fm 

[257]

фермий

 101  Md

[258]

менделевий

 102    No

[259]

нобелий

103     Lr

[260]

лоуренсий

 

 

 
 

Центр компьютерного обучения МБОУ СШ №2 © 2001 - 2023 г.